Behandelmethodieken

Behandelmethodieken

Door mijn vele opleidingen en jarenlange praktijkervaring, heb ik diverse behandelmethoden geïntegreerd. Ik gebruik wat nodig is in de behandeling.
De behandelmethoden komen o.a. uit de lichaamsgerichte psychotherapie, neohypnotherapie, psychomotorische therapie, oplossingsgerichte therapie en uit familieopstellingen.

Gesprekstechnieken

In elke sessie wordt gesproken over het verloop van het proces en de recente ontwikkelingen. Er worden veelal gesprekstechnieken uit de oplossingsgerichte therapie gebruikt. Deze aanpak onderzoekt de toekomstige mogelijkheden met de klant i.p.v. zich te richten op de problemen uit het verleden.

Familie-opstellingen

Een methodiek waarin de systemen waarmee we als mens onlosmakelijk verbonden zijn, zoals het huidige gezin en het gezin van herkomst, worden ontrafeld.

Lichaamswerk

Bij het ervaren van spierspanningen door lichaamsgerichte oefeningen kan de oude psychische pijn waarvoor we ons als kind afsloten, vrijkomen. Door lichaamswerk wordt het bewustzijn van je lichaamssignalen bevorderd. Daarnaast wordt de ademhaling verdiept en de vitaliteit versterkt.

Ademtherapie

Ademtherapie is een techniek om lichamelijke blokkades te verkennen en los te laten, zodat we intenser durven ademen en leven.

Visualisaties

Onder visualiseren wordt verstaan het concreet of abstract voor de geest halen van beelden; uit het verleden of heden. Beelden werken vaak veel krachtiger dan woorden. Een gedachte zijn we zo weer kwijt; beelden echter vergeten we vaak ons leven lang niet meer.

Affirmaties

Een manier om gedachten, zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde te beïnvloeden. Een affirmatie is niets anders dan positieve zelfsuggestie. Door affirmaties kun je direct je onderbewustzijn beïnvloeden of ‘herprogrammeren’. Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je er in slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen.

Gestalt

Een drama-achtige identificatie met een bepaald deel van het lichaam of met een belangrijk persoon uit je leven. Met die ander kan dan een dialoog ontstaan. Deze kan duidelijkheid verschaffen over de relatie die je met die persoon hebt.

Ontspanningstechnieken

Het tot rust brengen van lichaam en geest door middel van ontspanningsoefeningen en meditatie. In de therapie worden verschillende methoden aangeboden, die de klant zelf in zijn eigen omgeving kan uitvoeren.

Karakterstructuren

Het model van de vijf karakterstructuren van Reich geeft inzicht in hoe we als kind bedreigende situaties overleefden. We kunnen deze bedreigingen van het kwetsbare kind ontwikkelingstrauma´s noemen. Min of meer traumatische ervaringen in de jeugd kunnen zo overheersend zijn dat iemand als volwassene in gelijksoortige situaties nog steeds verstart en bevriest.

Traumahealing

De benadering van Peter Levine –zie boek ‘De tijger ontwaakt’- maakt het mogelijk om een trauma en vooral de instinctieve reacties erop geleidelijk te verwerken. Door een te rationele opvoeding raak je het natuurlijke contact met je lichaam kwijt. De traumatische ervaring zet zich vast in het lichaam en daarna in het zenuwstelsel. Je blijft inwendig bevroren met als gevolg allerlei verschijnselen zoals o.a. angst, paniekaanvallen, hyperventilatie, nervositeit, slecht slapen en depressiviteit. .Het zijn signalen dat het trauma in het lichaam vastzit.

Bekijk hier mijn behandelingen