Lichaamsgerichte Psychotherapie in Goes

Doel

Het doel van lichaamsgerichte psychotherapie is, het opheffen van psychische en/of lichamelijke klachten. Daarnaast  jezelf beter leren kennen en daardoor je innerlijke kracht herwinnen. Je zult op zoek gaan en vol vertrouwen uitdrukking  durven geven aan je talenten en vaardigheden. Daardoor zul je je beter gaan voelen en meer contact krijgen met  wie je werkelijk bent.
Veel voorkomende klachten die de lichaamsgerichte psychotherapeut kan behandelen zijn depressiviteit, stress, onrust, terugkerende negatieve gedachten, gevoelloosheid, moeite met contact maken, rouw verwerken, eetproblemen, verslaving, prikkelbaarheid, angst, minderwaardigheidsgevoelens en het`niet kunnen genieten van het leven’.

Uitgangspunt

Deze vorm van therapie gaat uit van de sterk helende werking van het zelf voelen, ervaren en doen, naast die van de meer mentale functies van begrijpen, herinneren en denken. Dat betekent echter niet dat er in ervaringsgerichte therapie geen begrip en inzicht tot stand komt of dat er in het geheel niet wordt `gepraat’
Juist door deze combinatie ontstaat bewustwording.

Lichaamsgerichte Psychotherapie omvat een breed scala aan behandelmethodieken.
Bij elk van deze therapievormen wordt aandacht besteed aan lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving.
Het uitgangspunt is dat het lichaam de gehele persoon reflecteert en dat er een eenheid bestaat tussen lichaam en geest.

Er zijn verschillende benaderingen binnen de Lichaamsgerichte psychotherapie.
De richtingen waarin ik me gespecialiseerd heb zijn Energetic Integration Therapie,  Neo-Hypnotherapie en  Familieopstelingen.

Energetic Integration Therapie

Energetic Integration (voorheen ook Neo-Reichiaanse Therapie genoemd) is een vorm van Lichaamsgerichte psychotherapie, die bedoeld is om de klant weer in contact te brengen met zijn oorspronkelijke levenslust en energie. In de therapie wordt vooral gewerkt aan het vrijmaken van de verkramping en pantsering van het lichaam, maar ook van de emoties en de mentale processen van de klant. Energetic Integration richt zich vooral op de geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanningen. Op emotioneel niveau maakt het contact met de onderdrukte en ingehouden gevoelens.

Neo-hypnotherapie

Neo-hypnotherapie is een therapievorm die ontwikkeld is door Siddharta van Langen en Angela van Aubel. In deze therapie wordt ervan uitgegaan dat je in je eerste levensjaren wordt gevormd tot de mens die je nu bent. Het oorspronkelijke kind dat levenslustig, open, spontaan en ontvankelijk was, is door de omstandigheden en de opvoeding thuis, op school en door de omgeving vaak zo ingeperkt dat alle spontaniteit  verdwenen is.

Neo-Hypnotherapie werkt met de gevoelens, beelden, stemmen en herinneringen uit onze jeugd, die vaak onbewust ons leven beïnvloeden of bepalen. In deze therapie ga je op zoek naar de oorsprong van je beperkende patronen of problemen.

Familieopstellingen

Klachten die je hebt, kunnen te maken hebben met verstrikkingen in het familiesysteem. Steeds duidelijker wordt hoe groot de invloed is van het gezin van herkomst. We zijn allemaal verbonden met onze familie, zelfs met eerdere generaties. De impact hiervan op ons leven is vaak niet bewust, maar wel voelbaar.

In het opstellingenwerk, wordt de dynamiek binnen het systeem ruimtelijk neergezet. Ik werk vanuit je vraag en in het veld van de opstelling kunnen onbewuste zaken aan het licht komen. Dit kan een extra waarde zijn voor je therapie of coaching en onduidelijke klachten helpen verminderen.

Momenteel werk ik één-op-één met klanten. Dit doe ik met vloerankers en andere attributen in mijn individuele praktijk

Maak een afspraak voor  een intakegesprek:

Gegevens:

Praktijk EOS

Achterhaven 2, 4461 ZX, Goes

06-25442060

Praktijk Eos